Szukaj na stronie:

Aktualności

Świadectwa pochodzenia towaru

Uniwersalne Świadectwa Pochodzenia Informujemy, że od dnia 20 marca 2015 r. Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa w porozumieniu z Krajową Izbą Gospodarczą pomaga w przygotowaniu dokumentów do wystawienia Uniwersalnego Świadectwa Pochodzenia. Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera. Szczególnie wymagalne jest przy eksporcie do krajów WNP i Unii Celnej towarów przetwarzanych lub montowanych w Polsce.

Więcej informacji na:
http://swiadectwo-pochodzenia.pl